Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelemi felülvizsgálat témakörébe tartozó információk:

Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata

2015. március 5. után

FIGYELEM ! FONTOS!

2015. március 5-én hatályba lépett a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet - az új OTSZ, mely a nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának gyakoriságát, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból az alábbiak szerint írja elő:

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, Megjegyzés: A 2015. március 5. előtt készült "C" "D" és"E" tűzveszélyességi helyiségben készült felülvizsgálatok minősítő iratának érvényessége 6 év marad. A rendelet visszamenőleg nem módosítja azokat.

2011. október 6.  és 2015. március 5. közötti időszakban

2011. október 6-án hatályba lépett a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet - (OTSZ) mely a felülvizsgálatok gyakoriságát az alábbiak szerint írta elő:

Villámvédelem a meglévő épületeknél:

Az épületet a létesítéskor érvényben lévő szabványt, rendeletet (MSZ 274, 2/2002 BM,  9/2008 ÖTM rendelet) kell figyelembe venni, és az alapján kell felülvizsgálni valamint minősíteni.

a) a „C”, „D” és „E” tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,

b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, és

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Villámvédelem az új épületeknél:

Azon épületek, melyek engedélyezési terve 2011. október 6. utáni a villámvédelmet az MSZ EN 62 305 szabvány norma szerint kell tervezni, kivitelezni és felülvizsgálni.

A villámvédelmi felülvizsgálat gyakorisága:

  • a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként,
  • b) egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

2011. október 6. előtt:

A felülvizsgálat, a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról - hatályban 2008. V. 22. - rendelet szerinti vizsgálati módszerekkel és a vonatkozó szabványelőírások figyelembevételével történik. A helyszíni felülvizsgálat után, a minősítő irat, az MSZ HD 62305 számú szabványsorozat (MSZ 274, szabványsorozat), valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ előírásai szerint készül.

A felülvizsgálat gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendeli el (9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet) az alábbiak szerint:

  • az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,
  • a ,,C'' tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 6 évenként,
  • a ,,D'' és ,,E'' tűzveszélyességi osztályú építményben, szabadtéren legalább 9 évenként

                                                                                                                                                           

Az épületek villámvédelmének célja

Az emberi alkotások (épületek) villámcsapás káros hatásaival szembeni védelme (élet-, tűz-, vagyon-védelem).

Az villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának alapvető szempontjai

  • A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a villámvédelmet?
  • Nem romlott –e le a villámvédelem állaga (állapota) olyan mértékben, amely már nem nyújt védelmet az esetleges villámcsapás ellen?

Tulajdonos, üzemeltető feladatai

Ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi-, vendéglátó ipari-, közlekedési-, kulturális- stb. létesítmények tulajdonosai vagy üzemeltetői általában gazdasági társaságok, vállalatok.
E gazdasági társaságok vezetőinek, vagy megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése.
Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége nem merül ki a kötelező felülvizsgálatok elvégzésében, ill. elvégeztetésében és a jegyzőkönyv megőrzésében, hanem köteles a felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok, szükséges javítások elvégzésére ill. elvégeztetésére is. Szükség esetén ütemterv készítés alapján.

Ajánlatkérés