Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A tűzvédelemi felülvizsgálat témakörébe tartozó információk:

 • Erősáramú berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata, ellenőrzése
 • Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának célja
 • Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának alapvető szempontjai
 • Tulajdonos, üzemeltető feladatai

Erősáramú berendezések időszakos szabványossági felülvizsgálata

FIGYELEM ! FONTOS!

2015. március 5-én hatályba lépett a 54/2014 (XII.5.) BM rendelet - az új OTSZ, mely a felülvizsgálatok gyakoriságát az alábbiak szerint írja elő:

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként, 

Megjegyzés: A 2015. március 5. előtt készült "C" "D" és"E" tűzveszélyességi helyiségben készült felülvizsgálatok minősítő iratának érvényessége 6 év marad. A rendelet visszamenőleg nem módosítja azokat.

2011. október 6.  és 2015. március 5. közötti időszakban

2011. október 6-án hatályba lépett a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet - (OTSZ) mely a felülvizsgálatok gyakoriságát az alábbiak szerint írta elő:

 • az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,
 • a ,,C'' tűzveszélyességi helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,
 • a ,,D'' és ,,E'' tűzveszélyességi osztályú helyiségekben, szabadtéren legalább 6 évenként

 

 Megjegyzés: A 2011. október 6. előtt készült "D" és"E" tűzveszélyességi helyiségben készült felülvizsgálatok minősítő iratának érvényessége 9 év marad. A rendelet visszamenőleg nem módosítja azokat.

   2011. október 6. előtt:

A felülvizsgálat, a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról - hatályban 2008. V. 22. - rendelet szerinti vizsgálati módszerekkel és a vonatkozó szabványelőírások figyelembevételével történt. A helyszíni felülvizsgálat után, a minősítő irat, az MSZ HD 60364 számú szabványsorozat (MSZ 2364, MSZ 1600 sz. szabványsorozat), valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ előírásai szerint készült.

A felülvizsgálat gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendeli el (9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet) az alábbiak szerint:

 • az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,
 • a ,,C'' tűzveszélyességi helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,
 • a ,,D'' és ,,E'' tűzveszélyességi osztályú helyiségekben, szabadtéren legalább 9 évenként

                                                                                                                                                            

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának célja

A felülvizsgálatok alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, ill. robbanásveszély kiküszöbölése. Ezen túlmenően a tűzveszélyt ugyan nem, de balesetveszélyt okozó villamos berendezések kiszűrése.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának alapvető szempontjai

 • A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a villamos berendezést?
 • Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné?
 • Nem romlott –e le a villamos berendezés állaga (állapota) olyan mértékben, amely már veszélyt jelent?

Tulajdonos, üzemeltető feladatai

Ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi-, vendéglátó ipari-, közlekedési-, kulturális- stb. létesítmények tulajdonosai vagy üzemeltetői általában gazdasági társaságok, vállalatok.
E gazdasági társaságok vezetőinek, vagy megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése.
Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége nem merül ki a kötelező felülvizsgálatok elvégzésében, ill. elvégeztetésében és a jegyzőkönyv megőrzésében, hanem köteles a felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok, szükséges javítások elvégzésére ill. elvégeztetésére is. Szükség esetén ütemterv készítés alapján.

Ajánlatkérés